Subportadora

ADVERTISEMENT
From SEG Wiki
Revision as of 16:20, 28 April 2020 by Lucia.torrado (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎español


Una portadora que se aplica como una onda de modulación a otra portadora.