Método electromagnético de campo rotatorio

ADVERTISEMENT
From SEG Wiki
Revision as of 13:16, 17 April 2020 by Michelena (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎español


Método que utiliza energía electromagnética polarizada circularmente. Ver Sinha (1970).