Matriz

ADVERTISEMENT
From SEG Wiki
Revision as of 13:19, 17 October 2016 by Viviana-rodriguez (talk | contribs) (Created page with "(1) Un grupo de sismo-detectores conectados a un canal sencillo de registro o puntos de tiro que deberán dispararse simultáneamente, llamado algunas veces patrón o distribu...")
Jump to: navigation, search
Other languages:
English • ‎español

(1) Un grupo de sismo-detectores conectados a un canal sencillo de registro o puntos de tiro que deberán dispararse simultáneamente, llamado algunas veces patrón o distribución. (2) El arreglo o patrón de dicho grupo de sismo-detectores o puntos de tiro.